โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน KINDERGARTEN ราชพฤกษ์
SCHOOL AT HOME EDUCATORS BY HEART & BY EXPERIENCE SAFE, HYGIENIC & CREATIVE ENVIRONMENT HEALTHY FOUNDATION & HEALTHY MIND TECH-SAVVY KIDS FOR THE MODERN WORLD CONTACT US MAP & ADDRESS APPLICATION
แกลเลอรี GALLERY
 
รายการอาหารประจำเดือน
www.naruemontinkindergarten.com www.naruemontinkindergarten.com www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com
 
 
 
บุคลากรครูมืออาชีพที่แวดล้อมตัวเด็ก ล้วนมีประสบการณ์ ผ่านการศึกษาและเชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กมาอย่างดี ทั้งยังมีความรักเด็กเป็นพื้นฐาน ให้ความอบอุ่นและจุดประกายการเรียนรู้ให้เด็กๆอย่างบูรณาการ ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญที่สุด คือ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคนดี มีความสามารถให้ประเทศต่อไป
ข้อมูลทีมผู้บริหาร
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com