โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน KINDERGARTEN ราชพฤกษ์
SCHOOL AT HOME EDUCATORS BY HEART & BY EXPERIENCE SAFE, HYGIENIC & CREATIVE ENVIRONMENT HEALTHY FOUNDATION & HEALTHY MIND TECH-SAVVY KIDS FOR THE MODERN WORLD CONTACT US MAP & ADDRESS APPLICATION
แกลเลอรี GALLERY
 
รายการอาหารประจำเดือน
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com
 
HEALTHY FOUNDATION & HEALTHY MIND
ตรวจฟันฟรีปีละ 2 ครั้ง
ฝึกฝนการนั่งสมาธิแบบง่ายๆ แต่เน้นความต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้เด็กสามารถสงบนิ่ง และก่อสมาธิให้แน่วแน่พร้อมรับความรู้ในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นผลดีในการควบคุมอารมณ์มิให้ โกรธ โมโห ได้ง่าย
ฝึกกิจกรรมเคลื่อนไหว หลักสูตร Body Movement เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เน้นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดและเอาใจใส่ในสุขอนามัยของตนเอง คุณครูมีการระแวดระวังนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งการล้างมือทำความสะอาดและแปรงฟันอย่างถูกวิธี
ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสุขภาพฟันของเด็กๆ โดยจัดบริการตรวจเช็คทันตอนามัยฟรีภาคเรียนละครั้ง โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ฟรีบริการตรวจสุขภาพนักเรียน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง พร้อมจัดทำรายงานส่งผู้ปกครองเพื่อดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ฟรีบริการประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com