โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน KINDERGARTEN ราชพฤกษ์
SCHOOL AT HOME EDUCATORS BY HEART & BY EXPERIENCE SAFE, HYGIENIC & CREATIVE ENVIRONMENT HEALTHY FOUNDATION & HEALTHY MIND TECH-SAVVY KIDS FOR THE MODERN WORLD CONTACT US MAP & ADDRESS APPLICATION
แกลเลอรี GALLERY
 
รายการอาหารประจำเดือน
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com
"เสริม English Programme พร้อมไปต่อโรงเรียนนานาชาติ"
 
TECH-SAVVY KIDS FOR THE MODERN WORLD
 
ด้วยความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องประกอบด้วยความรู้จากทั้งในห้องเรียน และโลกภายนอกเพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจคสามเป็นไปในวงกว้างเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศให้เด็กไทยของเราก้าวล้ำไปในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิ
 
เรียนรู้การใช้ iPad แบบตัวต่อตัว
www.naruemontinkindergarten.com
www.naruemontinkindergarten.com